10. Výročie spoločnosti Brueckner Slovakia

Oslava výročia spoločnosti Brueckner Slovakia sa konala v exteriérovom stane pristavenom pri sídle firmy.
Event spojený s prehliadkou nových priestorov firmy bol príjemným večerom, na ktorom sa stretlo takmer 200 osôb z radov manažmentu a výroby na Slovensku i v zahraničí.

Kompletná organizácia: SpicyBrown

Späť do galérie
Partneri