ART FILM FEST

Úvodná a záverečná slávnostná recepcia Art Film Fest – festivalu organizovaného Agentúrou Forza s účasťou viac ako 550 osôb. Catering pre známych hercov, osobnosti z kultúrneho a politického života, ako aj vzácne zahraničné návštevy.

Späť do galérie
Partneri